Tag predseda parlamentu

Predseda parlamentu, respektíve Národnej rady Slovenskej republiky je druhá najvyššia ústavná funkcia na Slovensku. Náplňou práce je predsedanie parlamentu a ak nie je prítomný, môže poveriť niektorého z podpredsedov.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy


h