Tag prenajímateľ

Prenajímateľ je jedna zo strán nájomnej zmluvy, ktorá poskytuje nehnuteľnosť a zároveň je vlastníkom danej nehnuteľnosti. Určuje výšku nájomného, podmienky, kauciu, dobu prenájmu a iné body zmluvy. Avšak, aj prenajímateľ má povinnosti, ktoré mu určuje zákon.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy