Tag prenájom nehnuteľnosti

Prenájom nehnuteľnosti je proces, kedy vlastník, respektíve majiteľ ponúkne svoju nehnuteľnosť do prenájmu. Môže sa jednať o pozemok, stavbu, dom, byt alebo aj nebytový priestor. Prenajímateľ poskytuje nehnuteľnosť na istý čas za stanovenú sumu.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy