Tag prezident

Prezident je funkcia, ktorou sa označuje vedúca osoba organizácie, spoločnosti alebo štátu. Ak ide o prezidenta štátu, jeho úlohy a právomoci sa môžu značne líšiť. Inú moc má napríklad prezident USA a inú prezident Slovenskej republiky. V Európe má o niečo viac právomocí napríklad prezident Francúzka.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy