Tag priemerná mzda

Pod pojmom priemerná mzda sa rozumie priemer všetkých miezd v štáte. Bohužiaľ, 70 % ľudí má menší príjem ako je stanovená priemerná mzda. Táto suma sa každý rok mení, v závislosti od inflácie. Výška priemernej mzdy tiež rozhoduje o budúcich dôchodkoch, nakoľko sa od nej počíta koeficient.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy