Tag príjmy z kapitálového majetku

Príjmy z kapitálového majetku sú príjmy, ktoré vzniknú ako podiel na zisku obchodnej spoločnosti, zisk z finančných vkladov, pri plnení životného poistenia alebo aj v iných prípadoch, ktoré sú definované v zákone o dani z príjmu.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy