Tag príjmy z podnikania

Príjmy z podnikania, respektíve SZČO sa dnes podľa zákona definujú ako príjmy zo samostatnej činnosti. Medzi takéto príjmy patrí živnosť a jej druhy, podnikanie alebo iné zákonom dané činnosti. Takéto príjmy sú predmetom dane z príjmu a musia byť uvedené v daňovom priznaní.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy