Tag príjmy z prenájmu

Príjmy z prenájmu sú príjmy, ktoré získavate z poskytovania vašej nehnuteľnosti na prenájom. Môže to byť byt, dom, pozemok alebo iný nehnuteľný majetok. Tieto príjmy podliehajú daňovej povinnosti a musia byť aj uvedené v daňovom priznaní.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy