Tag príjmy zo zahraničia

Príjmy zo zahraničia sú príjmy, ktoré ste zarobili mimo štátu, v ktorom máte trvalý pobyt. V takomto prípade je platenie dane o niečo zložitejšie, nakoľko záleží na tom, v ktorom štáte pracujete. Niektoré štáty majú uzavreté aj zmluvy, ktoré zamedzujú dvojitému zdaneniu.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy