Tag príjmy zo zamestnania

Príjmom zo zamestnania sa väčšinou myslí mzda (napr. v súkromnej firme) alebo plat (napr. v štátnom zamestnaní). Zamestnanie musí byť zmluvne dohodnuté. Iným druhom príjmov môžu byť príjmy z podnikania.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy