Tag príjmy zo závislej činnosti

Príjmy zo závislej činnosti sú príjmy, ktoré poplatník získava zo zamestnania. To znamená, že je zamestnaný a poberá mesačnú mzdu. Ľudia, ktorí majú príjmy zo závislej činnosti, si väčšinou nechávajú z platu odvádzať mesačné preddavky na daň.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy


h