Tag príkaz k úhrade

Príkaz k úhrade je platba odosielaná z bankového účtu príkazcu v prospech iného bankového účtu prijímateľa. Zadáva sa na pobočke banky alebo v službe internetbanking. Táto platba môže byť pravidelná alebo jednorazová.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy