Tag pripoistenie

Pripoistenie je forma rozšírenia základného poistenia, ktorého úlohou je rozšíriť toto poistenie o ďalšie doplnkové riziká. Pripoistenie sa dohaduje pri uzatváraní poistnej zmluvy, prípadne je možné ho v niektorých prípadoch doplniť aj v priebehu poistenia.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy