Tag príspevky k dávke v hmotnej núdzi

Príspevok k dávke v hmotnej núdzi sa poskytuje k samotnej dávke v hmotnej núdzi. Medzi takéto príplatky patrí ochranný príspevok, aktivačný príspevok, príspevok na nezaopatrené dieťa a príspevok na bývanie.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy