Tag príspevok na pohreb

Príspevok na pohreb je forma štátnej sociálnej podpory, ktorý je určený na zabezpečenie a výdavky, ktoré sú s pohrebom spojené. Nárok vzniká osobe, ktorá je poverená zabezpečením pohrebu, má trvalý pobyt na území Slovenska a trvalý pobyt zomretého v čase jeho smrti bolo územie Slovenskej republiky.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy


h