Tag rating

Výraz rating je nezávislé hodnotenie rôznych subjektov, ktoré sa radia do niekoľko kategórií a umožňujú tak približné porovnanie. Rating môže vytvárať aj poradie. Ratingové hodnotenie musí brať do úvahy všetky faktory, respektíve vonkajšie aj vnútorné faktory daného subjektu.