Tag reálna mzda

Reálna mzda je pojem, ktorý určuje presnú a reálnu hodnotu zárobku, respektíve mzdy. Zatiaľ čo nominálna mzda vyjadruje peňažnú odmenu, reálna mzda vyjadruje to, čo je možné si za takúto odmenu kúpiť. Vyjadruje kúpnu silu mzdy.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy