Tag register vozidiel

Register vozidiel, respektíve evidencia motorových vozidiel je administratívny zoznam vozidiel na Slovensku. V takejto evidencií musí byť zapísané a evidované každé motorové vozidlo, ktoré je používané alebo prevádzkované na pozemnej komunikácií.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy