Tag registrácia DPH

Registrácia DPH je povinnosť každého poplatníka dane, ktorý má na Slovensku miseto podnikania alebo bydlisko. Zároveň mal za posledných 12 predošlých po sebe idúcich kalendárnych mesiacov obrat vyšší ako uvádza zákon. Ak spĺňa tieto podmienky, musí podať žiadosť o registráciu DPH.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy