Tag reklamácia

Reklamácia je právne jednanie, v ktorom si spotrebiteľ môže uplatniť náhradu škody za vady na tovaroch, prípadne za nekvalitné alebo nedostatočné služby. Spôsob reklamácie, právne predpisy a ďalšie náležitosti riešia právne predpisy alebo zmluva medzi poskytovateľom a spotrebiteľom.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy