Tag remeselná živnosť

Remeselná živnosť je druh živnosti, respektíve podnikania na Slovensku. Pre schálenie remeselnej živnosti je potrebné predložiť aj doklad o odbornej spôsobilosti. Takýmto dokladom sa myslí výučný list alebo iné potvrdenie o riadnom ukončení študijného alebo učebného odboru.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy