Tag rozpočtové príjmy

Rozpočet je základné hospodárenie so všetkými finančnými prostriedkami rôznych celkov. V prípade štátu je to štátny rozpočet. Príjmy rozpočtu predstavujú všetky príjmy do rozpočtu, s ktorými sa počíta a pracuje. V prípade štátu sú hlavným zdrojom príjmov dane.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy