Tag rozpočtové výdaje

Rozpočtové výdaje sú celkový súhrn všetkých výdajov napríklad štátu. Tieto prostriedky sú vynaložené na účely štátnej obrany, bezpečnosti, polície, vzdelanie, zdravotníctvo, sociálna politika, platy štátnych zamestnancov a podobne.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy