Tag rozvoj firmy

Rozvoj firmy je označenie procesu, ktorý má za cieľ zlepšovanie pôvodného stavu alebo jeho pretvorenie do lepšej podoby. V prípade firmy je to zvyšovanie zisku, väčšia ponuka služieb, viac pracovných objednávok a celkový rast spoločnosti. Opakom rozvoja je stagnácia.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy