Tag sadzba dane

Sadzba dane určuje, aká bude výška dane zo základu dane. Je vyjadrená v percentách a sú rôzne druhy sadzieb dane. Na Slovensku je 19 % z príjmov nižších alebo rovných 35 022,31 €, a 25 % z príjmov, ktoré presiahnu 35 022,31 €.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy