Tag sadzba dane z prevodu nehnuteľnosti

Takúto daň platíte iba v prípade, že príjem z predaja nehnuteľnosti presiahne polovicu základnej nezdaniteľnej časti základu dane na poplatníka. Ak túto predaj nehnuteľnosti spĺňa túto podmienku, podáva sa daňové priznanie k dani z príjmov. Príjem z predaja nehnuteľnosti sa zaraďuje medzi ostatné príjmy.

 

Súvisiace tagy

Súvisiace správy