Tag sadzba zrážkovej dane

Na Slovensku poznáme dve sadzby zrážkovej dane. Prvá sadzba zrážkovej dane je 19 % a vyberá sa zrážkou podľa § 43 ods. 2 zákona o dani z príjmov. Druhá sadzba zrážkovej dane je 35 % a vyberá sa z príjmov nerezidenta, respektíve príjemcu nezmluvného štátu.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy