Tag sídlo firmy

Sídlo firmy je konkrétna adresa, na ktorej sa vykonáva konkrétna podnikateľská činnosť. Sídlo firmy sa uvádza pri zakladaní spoločnosti a môže to byť byt, dom, bytový alebo nebytový priestor zakladateľa firmy alebo iného spoluzakladateľa. Takúto nehnuteľnosť zakladateľ ani nemusí vlastniť, ale musí mať súhlas majiteľa nehnuteľnosti.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy