Tag sirotské

Sirotský dôchodok je dávka, ktorá sa poskytuje zo starobného alebo invalidného poistenia, za účelom zabezpečenia príjmu sirote v prípade úmrtia rodiča, rodičov alebo osoby, ktorá má dieťa v starostlivosti. Podmienky uplatnenia ustanovuje Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy