Tag škodová udalosť

Škodová udalosť v rámci poistenia automobilov je krytá povinným zmluvným alebo havarijným poistením. Aktívny a aj pasívny účastník škodovej udalosti je povinný zastaviť vozidlo, preukázať totožnosť ostatným účastníkom škodovej udalosti, predložiť údaje o poistení, vyplniť a podpísať tlačivo, urobiť bezpečnostné opatrenia, nepožiť alkohol alebo iné omamné látky, prípadne ak spôsobil škodu osobe, ktorá nie je účastníkom takejto udalosti musí ju o tom bezodkladne informovať a postupovať podľa zákona.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy