Tag školné

Školné predstavuje sumu, ktorú zaplatíte za štúdium. Väčšinou to platí pre študentov súkromných škôl, ale aj na štátnej škole sa platí niekoľko poplatkov, ktoré sa môžu brať aj ako školné. Tento termín sa používa aj pri externom štúdiu, kedy školné platí každý externý študent.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy