Tag sociálna pomoc

Sociálna pomoc je dávka od štátu pre občanov v hmotnej núdzi. Na takéto dávky má právo každý občan, ktorý nemá príjem, respektíve nemá sociálne poistenie. Nemôžu sa poskytovať na dlhšiu dobu a slúžia len ako pomoc, prípadne dočasná náhrada príjmu. Medzi takéto dávky patrí napríklad príspevok na stravu a školské potreby, pomoc v hmotnej núdzi alebo príspevok k dávke v hmotnej núdzi.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy