Tag sociálne dávky

Sociálne dávky sú dávky, ktoré sú financované zo štátneho rozpočtu. Tieto dávky sú súčasťou sociálnej podpory a slúžia na zabezpečenie občanov v niekoľkých životných situáciách. Medzi takéto dávky patrí napríklad prídavok na dieťa, pohreb alebo aj rodičovský príspevok.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy