Tag sociálne odvody

Sociálne odvody sú odvody, ktoré sú strhávané zo mzdy. Je to hlavná časť sociálneho zabezpečenia, respektíve poistenia, ktorého úlohou je chrániť občana pred životným rizikom ako je strata zamestnania, neschopnosť pracovať a tiež plní funkciu sporenia na dôchodok. Sociálne poistenie zabezpečuje aj prerozdelenie príjmov v národnom hospodárstve.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy