Tag sociálne poistenie

Sociálne poistenie je sociálne zabezpečenie občanov, ktoré je založené na platení odvodov do Sociálnej poisťovne. Sociálne poistenie zahŕňa zabezpečenie ošetrovného, materskú dovolenku, úrazové dávky, podporu v nezamestnanosti, dôchodok a dávky z garančného poistenia.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy