Tag splátka

Splátka je pravidelná, respektíve nepravidelná finančná čiastka, ktorá je väčšinou pevne stanovená a prostredníctvom jej pravidelného, respektíve nepravidelného odovzdávania banke alebo nebankovému subjektu klient postupne vracia požičané peniaze.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy