Tag splátková doba

Splátková doba je časový rámec splácania tovaru alebo služby, prostredníctvom splátkového predaja. Je to rovnaký princíp, ako pri bežnom spotrebnom úvere, hypotéke, pôžičke alebo leasingu. Splátková doba je uvedená v úverovej zmluve.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy