Tag splátková schopnosť

Splátková schopnosť je charakteristika, respektíve schopnosť splácať požadovanú sumu. Banka alebo nebanková spoločnosť si overuje schopnosť splácať úver v rámci bonity klienta. Pre presnejší prehľad o klientovi vyžadujú jeho mesačné príjmy a výdavky.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy