Tag splátkový kalendár

Splátkový kalendár je zmluvná dohoda, respektíve iná dohoda o periodicite splácania a výške danej splátky. Pri bežných úveroch je splátkový kalendár stanovený v zmluve, ale existujú prípady, kedy je splátkový kalendár dohadovaný neformálne.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy