Tag spoluúčasť

Súčasťou uzatvorenia zmluvy o havarijnom poistení je aj takzvaná spoluúčasť oprávnenej osoby na škodovej udalosti. V prípade, že vznikne poistná udalosť oprávnená osoba sa podiela na úhrade istej časti konkrétnej škody.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy


h