Tag spotrebiteľ

Spotrebiteľ je súčasť a zároveň posledný článok obchodného reťazca. Je to osoba, ktorá tovar alebo služby spotrebúva, respektíve ho nepredáva ďalej. Spravidla je spotrebiteľ najslabší článok, respektíve slabšou stranou obchodného vzťahu.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy