Tag spotrebná daň

Spotrebná daň je daň, ktorej výška závisí od spotreby konkrétnej osoby. Na Slovensku sa v súčastnosti jedná o takzvané nepriame dane. Tie sa platia nepriamo, respektíve ich zaplatíte v cene tovaru alebo služby.

h