Tag spotrebný úver

Spotrebný úver je špecifický typ úveru, ktorý je určený klientovi - jednotlivcovi na presne definovaný alebo ľubovoľný účel. Má pevne stanovený úrok, splátku a dobu splácania. Môže alebo nemusí byť krytý záložným právom.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy