Tag správa o nehode

Správa o nehode je administratívny dokument, ktorý sa vypĺňa bezprostredne po vzniku škodovej udalosti. Tento dokument, respektíve správa o nehode musí obsahovať údaje o účastníkoch nehody, priebeh nehody, rozsah poškodenia a iné doplňujúce informácie.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy