Tag starobný dôchodok

Starobný dôchodok je dávka sociálneho poistenia, ktorá sa poskytuje za určitých podmienok. Účel starobného dôchodku je zabezpečiť príjem poistencovi, ktorý dovŕšil dôchodkový vek alebo má nárok na predčasný dôchodok.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy