Tag štát

Štát je forma organizovanej ľudskej spoločnosti. Nevyhnutnými a základnými podmienkami je obyvateľstvo, územie, štátna moc a hlavne suverenita. Štát musí mať hierarchickú štruktúru, zákony, inštitúcie, úrady a suverénne mocensko-politické postavenie.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy