Tag štátny rozpočet

Štátny rozpočet je súhrn všetkých výdavkov a príjmov štátu. Pomocou neho vedenie štátu dokáže riadiť a zabezpečiť funkčnosť základných prvkov štátu. Štátny rozpočet sa určuje každý rok a schvaľujú ho najvyššie zákonodarné orgány.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy