Tag stavebné povolenie

Stavebné povolenie je licencia, ktorá je potrebná k realizácií novej stavby alebo stavebných úprav, respektíve rekonštrukcie. Toto povolenie vydáva miestny stavebný úrad na žiadosť občana za predpokladu splnenia podmienok.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy