Tag stavebný úrad

Stavebný úrad je jedna z kompetencií okresných úradov na Slovensku, ktoré sú poverené výkonom štátnej správy. Od roku 2013 si občania môžu svoje úradné záležitosti, ktoré sa týkajú stavebných povolení riešiť na miestne príslušnom Okresnom úrade na Odbore výstavby a bytovej politiky.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy