Tag štipendium

Štipendium je peňažná dávka, respektíve bezplatné štúdium žiakovi alebo študentovi, ktorý dosiahol mimoriadne štúdijné alebo športové výsledky. Avšak, skutočné podmienky na udelenie štipendia si určuje štát alebo inštitúcia. Štipendium je nevratné a neberie sa ako pôžička.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy